Steelwood

Allanah Guaire

Snapshot_001 (1)d Born in Isle of Anglesey (Ynys Môn), she was freely raised by her family …with her growth family drove her into darkness and evil side…. eventually her death needed to be faked so she could rise again as a fenix ….
As safety Alanah is brought to Bracari lands to safety along with her son under the protection of their people being guarded bu the matriarch of the guild … her past is not forgotten but time arisen to continue her path and studies which lead to Steelwood…. Alannah finds herself learning the healers way along the druidism since is her calling and imprinted in her genes. Does her best to keep her son in safety, at same time to conceal she is an artic wolf not such good sign as she was lead to believe since she was born….

Name: Alanannah Guaire
Race: Lycan
Age: 30
Path: Healer/Druid
Place of Birth : Anglesey
First Element : Water

Snapshot_002 (1)Yn enedigol o Ynys Môn ( Ynys Môn ) , mae hi’n ei godi yn rhydd gan ei theulu … gyda’i theulu thwf ei gyrru i mewn tywyllwch ac ochr drwg …. yn y pen draw ei marwolaeth roedd angen ffug er mwyn iddi godi eto fel fenix ….
Gan fod diogelwch Alanah cael ei ddwyn i diroedd Bracari i ddiogelwch ynghyd â’i mab dan diogelu eu pobl yn cael eu gwarchod bu y matriarch y urdd … Nid ei gorffennol yn cael ei anghofio , ond amser codi i barhau ei llwybr ac astudiaethau sy’n arwain at Steelwood . … Alannah canfod ei hun yn dysgu y ffordd iachawyr ar hyd y derwyddiaeth ers yw ei galw ac imprinted yn ei genynnau . Yn gwneud ei gorau i gadw ei mab yn ddiogel, ar yr un pryd i guddio ei bod yn nid blaidd Arctig megis arwydd da gan ei bod yn arwain i gredu ers iddi gael ei geni ….

Enw : Alanannah Guaire
Hil : Blaidd
Oedran: 30
Llwybr : Iachäwr / Druid
Man Geni : Ynys Môn
Elfen gyntaf : Dŵr

Translate »